I miei alunni

Olivia

Olivia

Eddy

Eddy

Wendy

Wendy

Asmod

Asmod

Jolie

Jolie

Shciva

Shciva

Noa

Noa

Kira

Kira

Thomas Zeno Arthù Jek

Thomas Zeno Arthù Jek

Zeno

Zeno

Rayan

Rayan

Tayron

Tayron

Frida

Frida

Luky

Luky

Arthù

Arthù

Deisy

Deisy

Sanny

Sanny

Birba

Birba

Paki

Paki

Roose

Roose

Taddeo

Taddeo

York

York

Strauss

Strauss

Argo

Argo

Teo

Teo

Loco

Loco

Pako

Pako

Penelope

Penelope

Quentin

Quentin

Chiaski

Chiaski

Berry

Berry

Sumac

Sumac

Kite

Kite

Taison

Taison

Chantal

Chantal

Aki

Aki

Argo

Argo

Taz

Taz

"Tutti i corsi si svolgeranno all'aperto nella zona del Parco Nord di Milano"